Pierwsza wizyta. Gdańska Oczyszczalnia otworzyła swoje progi.

otwarta / 23.05.2015, 22:53To, co najbardziej zadziwiało zwiedzających to ogromny obszar, na którym znajduje się gdańska oczyszczalnia. Duże wrażenie na mieszkańcach wywarła ilość elementów obiektu oraz fakt, że to co każdego dnia powstaje w naszych domach wymaga, aż tak rozbudowanego procesu, by nie stwarzało zagrożenia dla środowiska. W trakcie wizyty, goście odwiedzili kolejno: część mechaniczną procesu (kraty, piaskownik, osadniki wstępne), część biologicznego oczyszczania, uważaną za najważniejszą dla całego procesu (spacer po bioreaktorze był czymś zupełnie niespodziewanym), stację wirówek oraz nowoczesną Instalację Termicznego Przekształcania Osadów ściekowych. W drodze powrotnej, goście mogli zobaczyć również Zamknięte Komory Fermentacyjne oraz budynek Elektrociepłowni Biogazowej.

Wśród uczestników wycieczki znaleźli się głównie mieszkańcy, których po prostu zainteresowało to, co się dzieje ze zużywaną przez nich wodą. Zaskoczeniem dla nich była m.in. stacja krat, element Oczyszczalni, na którym zatrzymują się wszystkie wrzucane przez nas do toalety „śmieci”. Zwiedzający nie zdawali sobie sprawy, że to co tak niewinnie „ląduje” w zlewie czy toalecie, może być kłopotliwe dla procesu oczyszczalnia ścieków. Wiele pytań zadawano również podczas odwiedzin w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów. Tu duży podziw wywołała nowoczesność i industrialny charakter instalacji lecz również sposób radzenia sobie z odpadami powstającymi w wyniku jej pracy, zwłaszcza z opadami niebezpiecznymi. Zwiedzający mieli okazję dowiedzieć się na czym polega technologia zestalania tych odpadów i formowania ich w trwałe bloczki, które mogą być wykorzystywane np. w budownictwie.

Dzięki zorganizowanej przez Miasto Gdańsk, Saur Neptun Gdańsk S.A
  i Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. wycieczce, odwiedzający mogli przekonać się, jak ważną rolę pełni nowoczesna oczyszczalnia w funkcjonowaniu miasta i jego mieszkańców.

To nie ostatnia wizyta. Wszystkie osoby zainteresowane tą ważną, codzienną, choć nie zawsze znaną nam tematyką zapraszamy na kolejne terminy wyznaczone w ramach projektu „Otwarta Oczyszczalnia”.

Kiedy można odwiedzić oczyszczalnię?

W wybraną sobotę danego miesiąca, w okresie od maja do sierpnia Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód będzie otwarta dla zwiedzających. Kolejne wizyty zaplanowano na: 20 czerwca, 18 lipca i 22 sierpnia 2015 r.

piaskownikOsadnikOsadnikŚcieki płyną...Spacer po bioreaktorzeNa bioreaktorzew stronę ITPOPrzy piecuBloczki z popiołówWidok na boksy


Aktualności

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Pierwsza wizyta w ramach programu Otwarta Oczyszczalnia w sezonie 2016 za nami.

czytaj dalej...

Pierwsza edycja projektu zakończona

W sobotę 22 sierpnia odbyła się ostatnia z zaplanowanych na ten rok wizyty na terenie Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód.
czytaj dalej...