O organizatorach

Miasto Gdańsk

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. Inne mogą być tylko podobne. Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i ugruntowanej pozycji na mapie Europy. Jednocześnie to miasto, które wciąż kryje w sobie wiele tajemnic i ma to „coś”, dzięki czemu nie można pomylić go z żadnym innym. Nie ma Gdańska bez wolności. Inspiruje i przeobraża zarówno przestrzeń jak i ludzi. Tacy są gdańszczanie: odważni, zaangażowani, pełni pasji, twórczy i odpowiedzialni. Taki jest współczesny Gdańsk: otwarty na nowe idee, idący z duchem czasu, kreujący zdarzenia, wciąż zaskakujący. To europejska metropolia o wysokiej jakości życia. Jej stała poprawa przyświeca wielu przedsięwzięciom. Są wśród nich projekty, które dotykają tematyki środowiska i zagrożeń z nim związanych; przedstawiają również nowoczesne rozwiązania, które stosuje Gdańsk i do których poznania oraz wspierania zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy czują się odpowiedzialni za swoje miasto. Projekt pn. „Otwarta Oczyszczalnia” jest właśnie przykładem jednego z takich działań.

SAUR Neptun Gdańsk S.A.

Spółka akcyjna, powstała w 1992 r., jako pierwsze w Europie Środkowej partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Jest kontynuatorem tradycji gdańskich wodociągów. Miasto Gdańsk objęło w niej 49% udziałów , a francuska Grupa Saur 51%.

Na mocy umów kontraktowych z Gdańskiem i Sopotem spółka jako Operator systemu wodociągowo-kanalizacyjnego ma za zadanie utrzymywać wysoką jakość usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Obsługuje ponad 500.000 mieszkańców, oczyszczając także ścieki z gmin sąsiadujących z Gdańskiem. Świadczy usługi branżowe dla gmin i innych podmiotów, oferując usługi inżynierskie, eksploatacyjne, wykonawcze. Czuwa nad czystością wody w gdańskich kąpieliskach w ramach usługi „Ekoplaża”. W 2014 roku gdańska „Woda z Kranu” została wyróżniona jako produkt Medalem Europejskim, przyznawanym przez Business Center Club Polska. Spółka realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, dbając o zasoby środowiskowe i prowadząc edukację ekologiczną, której elementem jest projekt „Otwarta Oczyszczalnia”.

GIWK Sp. z o.o.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wodno-ściekową w Gdańsku. Do pełnienia tej funkcji powołało ją miasto Gdańsk w 2004 r. Spółka działa na rzecz wysokiej jakości wody pitnej i odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. W tym celu GIWK realizuje szereg inwestycji, na które zdobywa fundusze m.in. ze środków Unii Europejskiej. Bierze udział w procesie rozwoju aglomeracji miejskiej- wydaje warunki techniczne przyłączenia się do sieci, uzgadnia dokumentacje techniczne, zawiera z inwestorami umowy na wybudowanie sieci, modernizuje i rozwija system zaopatrzenia miasta w wodę i system odbioru ścieków, dba o ujęcia wody podziemnej i produkuje „zieloną energię” z biogazu. W 2012 roku Spółka przyjęła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która w ramach misji „Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł” zakłada m.in. dążenie do celu zdefiniowanego hasłem „GIWK firmą ekologiczną”.

Realizacja założeń zaowocowała opracowaniem i przyjęciem Programu Edukacji Ekologicznej „Bliżej źródeł” , którego elementem jest projekt pn. „Otwarta Oczyszczalnia”.

 Aktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...