Projekt edukacyjny „Zielona Oczyszczalnia”

Program "Zielona Oczyszczalnia" to działania edukacyjne adresowane do uczniów II klas szkół gimnazjalnych z Miasta Sopot i Pruszcz Gdański oraz z gmin Kolbudy, Żukowo i Pruszcz Gdański (gminy sąsiadujące z Gdańskiem i obsługiwane przez gdański system wod-kan). Program realizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (GIWK) we współpracy z Saur Neptun Gdańsk S.A (SNG), został zainicjowany w roku szkolnym 2013/14 i zakłada wizyty studyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. W ramach spotkańuczniowie poznają proces oczyszczania ścieków, metodę pozyskiwania biogazu z osadów ściekowych i sposób jego wykorzystania do produkcji energii. Gimnazjaliści mają również możliwość zapoznania się z nowoczesną instalacją do termicznego przekształcania osadów ściekowych. Zwiedzanie oczyszczalni wzbogacono o warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii, podczas których, przy wykorzystaniu specjalnych zestawów edukacyjnych uczniowie wykonują praktycznie ćwiczenia obrazujące zastosowanie do produkcji energii takich źródeł jak promieniowanie słoneczne i wiatr. Szczegółowe informacje o wszystkich elementach wizyty uczniowie mogą znaleźć w specjalnie opracowanej (współnie z SNG - operatorem oczyszczalni) broszurze edukacyjnej, która jest przekazywana wszystkim uczestnikom projektu. Do końca czerwca 2014 r. programem objęto ok. 700 gimnazjalistów. Z uwagi na powodzenie projektu jest on kontynuowany. Jednak, by podnieść atrakcyjność zajęć dla uczniów, postanowiono wykorzystać nowoczesny sposób nauczania tj. przeprowadzić je w formie zajęć zgrywalizowanych. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania spotkają się z zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.Aktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...