Oczyszczanie ścieków = ekologia!

Podstawowym celem oczyszczania ścieków jest ochrona środowiska. Nieoczyszczone lub zagospodarowane w sposób niewłaściwy ścieki mogą powodować w środowisku wiele szkód, takich jak skażenie gleby, wód, czy odory. Dlatego oczyszczanie ścieków w sposób kompleksowy i objęcie terenów zurbanizowanych systemem sieci kanalizacyjnej to bardzo ważny element rozbudowy miast.

Myjemy, pierzemy, zmywamy, korzystamy ze spłuczki… Codziennie wytwarzamy ogromne ilości ścieków. Brzydki zapach wcale nie jest ich największą wadą.

Ścieki, które wpływają do oczyszczalni, to nic innego jak zużyta, zanieczyszczona woda, która powstaje w wyniku działalności człowieka. Ścieki komunalne najczęściej zawierają zanieczyszczenia odpływające z naszych toalet, zlewów kuchennych, umywalek, wanien i pryszniców. Ścieki komunalne zanieczyszczone są głównie przez substancje organiczne, ale również przez odpady stałe (wyrzucane do toalety śmieci), tłuszcze i minerały (np. piasek). Ścieki mogą także zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze lub groźną chemię (np. środki ochrony roślin i rozpuszczalniki).

Dzięki oczyszczaniu ścieków możemy ograniczyć ich niekorzystny wpływ na nasze środowisko. Proces pozwala usunąć lub zneutralizować większość szkodliwych substancji, a także wyeliminować organizmy chorobotwórcze występujące w ściekach. Co więcej, w procesie oczyszczania ścieków, z rozkładu osadów ściekowych powstaje biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji tzw. „zielonej energii”.Aktualności

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Pierwsza wizyta w ramach programu Otwarta Oczyszczalnia w sezonie 2016 za nami.

czytaj dalej...

Pierwsza edycja projektu zakończona

W sobotę 22 sierpnia odbyła się ostatnia z zaplanowanych na ten rok wizyty na terenie Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód.
czytaj dalej...