Otwarcie Gdańskich Plaż

DOCENIAMY EKOLOGIĘ. OTWARCIE GDAŃSKICH PLAŻ I KĄPIELISK NOMINONOWANIE DO NAGRODY NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIE 25-LECIA W REGIONIE POMORSKIM.

Otwarcie gdańskich plaż i kąpielisk zgłosił do plebiscytu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czystość nabrzeża Bałtyku pozostawiała kiedyś wiele do życzenia. Jeszcze w początkach lat dziewięćdziesiątych większość gdańskich plaż i kąpielisk była nieczynna. Ich ponowne otwarcie w 1994 roku zawdzięczamy ogromnej determinacji samorządowców. Miasto Gdańsk razem z miejskimi spółkami komunalnymi przeprowadziło w ciągu ostatnich dwóch dekad szereg inwestycji ekologicznych, które służyły poprawie czystości plaż i jakości wód przybrzeżnych. Najważniejszym działaniem było uporządkowanie gospodarki wodnej związanej z potokami wpływającymi do Zatoki Gdańskiej w 1992 roku. Podjęte działania zaowocowały nie tylko polepszeniem stanu gdańsku kąpielisk lecz również wzbudziły zainteresowanie różnych instytucji ekologicznych. W efekcie, w latach 1999 – 2001 r. Miasto Gdańsk uzyskało szereg prestiżowych nagród, w tym m.in. w 2000r. - Szwedzką Nagrodę Bałtyku (The 2000 Swedish Baltic Sea Award) za modernizację Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wchód oraz wyróżnienie projektu „Czysta woda w Gdańsku” na targach EXPO 2000 w Hannowerze.

Dla ratowania konieczne były także przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W latach 2006-2011 przeprowadziła je Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zmodernizowano Oczyszczalnię Ścieków Gdańsk – Wschód. Celem tej modernizacji było zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej (przede wszystkim w zakresie emisji związków azotu i fosforu). Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, poziom azotu i fosforu w oczyszczonych ściekach jest nie tylko zgodny z restrykcyjnymi przepisami unijnymi, ale waha się na poziomie jeszcze bardziej surowych standardów Komisji Helsińskiej HELCOM powołanej do ochrony środowiska obszaru morskiego Bałtyku. Inwestycja ta zdecydowanie poprawiła stan ekologiczny kąpielisk. Odciążenie Gdańskich plaż możliwe było także dzięki likwidacji (w 2008 roku) Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Zaspa. Ścieki trafiały  wcześniej do basenu portowego przy ul. Władysława IV oraz w rejon kąpieliska w Jelitkowie. Dziś, dzięki budowie nowego układu przesyłu wszystkie ścieki trafiają do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.

Efektem wszystkich tych działań jest zdecydowana poprawa jakości wód przybrzeżnych. Dzięki temu, po wielu latach, otwarte zostały plaże i kąpieliska, poprawił się stan bakteriologiczny wód, chroniona jest fauna i flora.

Czy pamiętacie czasy, gdy plaże w Gdańsku były zamknięte?

Czy wyobrażacie sobie taką sytuację dzisiaj?

Czy pamiętacie Oczyszczalnię Zaspa?
 


Aktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...