Konkurs "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

Ekologiczny konkurs edukacyjny pn. „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?” został zorganizowany po raz pierwszy we wrześniu 2015 r. w celu podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Formuła konkursu promuje kreatywne podejście do edukacji ekologicznej skierowanej do młodzieży szkolnej, która w ten sposób mogła uświadomić sobie, że niewłaściwe postępowanie z odpadami (śmieciami) może nie tylko mieć wpływ na zanieczyszczenie gleby lecz również oddziaływać na zasoby wody pitnej i gospodarkę ściekową.
Na jakość wody pitnej znaczący wpływ ma ochrona jej ujęć. Zanieczyszczenie odpadami obszaru, na którym ujmowana jest woda, może przynieść określone, negatywne konsekwencje dla zasobów wód. Niekorzystne dla środowiska jest też wprowadzanie odpadów do sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli odpady powstające w naszych domach (resztki jedzenia, leki, chemikalia lub drobne śmieci) zamiast do kosza, wyrzucane są do toalety bądź zlewu, zaburzaniu ulega proces oczyszczania ścieków. Wówczas uzyskanie odpowiednich parametrów wody, która trafia do środowiska po oczyszczeniu, jest trudne, a proces oczyszczania musi być wydłużony. Bardzo niebezpieczne w skutkach mogą być sytuacje, gdy do kanalizacji sanitarnej wyrzucane są np. przeterminowane leki, czy inne szkodliwe substancje i chemikalia.
„SIECI” z nazwy konkursu, które „NIE LUBIĄ SMIECI” to właśnie sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
Adresatem konkursu byli uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.
Nagrodzone prace konkursowe zostały nagrane w interpretacji Rafała Ostrowskiego – aktora Teatru Muzycznego w Gdyni. Natomiast, wszystkie wiersze zgłoszone do konkursu zostały opublikowane w formie tomiku.

https://www.youtube.com/watch?v=UUnMBVsdhfo
https://www.youtube.com/watch?v=hAHHxmMJsxE
https://www.youtube.com/watch?v=wnXImaNw1Tw
https://www.youtube.com/watch?v=2vNbsqEjTJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MA82RejvVk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rJ2BIt-_ieA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GPvkyOoRU_U&feature=youtu.be

W kolejnych edycjach konkursu zadaniem konkursowym było odpowiednio w roku 2015 przygotowanie projektu okładki do zeszytu od przyrody, w roku 2016 – przeprowadzenie wywiadu z przedstawicielem rodziny starszego pokolenia nt. naturalnych środków wykorzystywanych kiedyś do czyszczenia różnych powierzchni, wywabiania plam, mycia, itp. Przeprowadzone wywiady były podstawą do przygotowania gazetki „Rozmowy – w sieci” (dostępna w zakładce „Galeria”).


Aktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...