Konkurs "Postaw na OZE"

Przedmiotem konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku było przygotowanie, dowolną techniką, prostych spotów reklamowych, promujących wybrane źródło energii odnawialnej. Autorzy najlepszych prac wzięli udział w warsztatach środowiskowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz w profesjonalnych warsztatach multimedialnych, koordynowanych przez gdańską Kolonię Artystów. Efektem prac w ramach warsztatów multimedialnych były dwa profesjonalne spoty promujące odnawialne źródła energii, które zostały poddane ocenie internautów.

https://www.youtube.com/watch?v=fUErgnR6iMM – spot 1

https://www.youtube.com/watch?v=boM0vpvFkEM – spot 2

Organizatorem konkursu „Postaw na OZE” była Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Kolonią Artystów, jako głównym partnerem. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk - Wschód; Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Był jednym z działań w ramach realizacji inwestycji „Elektrociepłownia Biogazowa”, która powstała na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Instalacja umożliwia produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu – ubocznego produktu procesu oczyszczania ścieków, pochodzącego z procesu fermentacji osadów ściekowych. Wytwarzana w ten sposób energia ma status zielonej energii.

 https://www.youtube.com/watch?v=IEcWShf3r9Y – film z przebiegu warsztatówAktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...