Bioróżnorodność na Oczyszczalni "Wschód"

Oczyszczalnia to teren zawierający ponad 70 ha łąk, bardzo bogaty jeśli chodzi o gatunki ptaków, w tym drapieżnych oraz zwierząt. Ze względu na ogrodzenie i brak penetracji przez człowieka, i jednocześnie całkowicie zgodną ze środowiskiem technologię oczyszczania ścieków, teren ten jest prawdziwą przyrodniczą enklawą dla gadów, ptaków i ssaków, a także miejscem bytowania ciekawej i rzadkiej flory.

Na terenie oczyszczalni bytuje 27 gatunków ptaków gniazdujących, wśród których są przede wszystkim mewy oraz jaskółki. Wymarzonym ich siedliskiem podczas zimy stały się tereny w pobliżu bioreaktorów, ze względu na nieco podwyższoną temperaturę. Dodatkowo, z uwagi na niedalekie sąsiedztwo rezerwatu „Ptasi Raj”, na oczyszczalni można spotkać również wiele nietypowych i przez to interesujących gatunków ptaków. Wśród nich wymienić można m.in. sieweczkę obrożną, która jest wymieniona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt na liście gatunków prawnie chronionych.

Ciekawostką jest zasiedlenie gniazda przez bociana białego co miało miejsce w 2012 roku. Gniazdo zostało rok wcześniej zbudowane i postawione własnoręcznie przez pracowników Saur Neptun Gdańsk.

Oczyszczalnia okazała się atrakcyjnym miejscem nie tylko dla ptaków. W tym specyficznym środowisku, na dobre zadomowiły się też bobry, które na szczęście nie są w stanie wyrządzić szkód obiektom, zbudowanym z cementu i betonu. Poza tym, widywane są tu sarny i rozmaite gryzonie.

Mimo swojego industrialnego charakteru, na terenie oczyszczalni występuje również bardzo ciekawa roślinność. Jednym z gatunków, które można tu spotkać, jest lepnica rozesłana z rodziny goździkowatych.Aktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...